ให้คุณเพิ่มสต๊อกสินค้าทันใจ
จะ 12.12 คริสต์มาส หรือปีใหม่ ก็พร้อมรับออเดอร์
เราไม่ยอมให้คุณพลาดโอกาสขายดี

ขอสินเชื่อกับ MatchLink ดีกว่ายังไง?

ยื่นออนไลน์ 100 % ไม่ต้องไปธนาคาร
ยื่นเองได้ทุกวันตลอด 24 ชม.
เอกสารไม่ยุ่งยาก
ไม่ใช้หลักทรัพย์
รู้ผลไวได้เงินเร็ว

MatchLink มีการลงนาม
ข้อตกลง MOU กับสถาบันการเงิน
อย่างถูกต้อง ไม่ใช่หนี้นอกระบบ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • จดทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้

รายละเอียดสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+6.75% ต่อปี
 • ระยะผ่อนชำระ 12 เดือนขึ้นไป
 • ประเภทสินเชื่อให้บริการ ได้แก่
  OD (สินเชื่อเบิกเกินบัญชี)
  PN (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)
  T/L (เงินกู้ระยะยาว)
 • เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่สถาบันการเงินกำหนด

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.30)
  6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อกับ MatchLink

ความประทับใจจากลูกค้า